Hvad er dine vigtigste krav til OK21?

ok21 PLS

Overenskomstforhandlinger (OK21) er skudt i gang, og PLS har brug for at vide, hvad, du og dine medstuderende mener, er de vigtigste krav til OK21.

I PLS stiller vi umiddelbart 8 krav på vegne af de pædagogstuderende. Vi er meget interesserede i at vide hvad du mener om kravene - og om vi eventuelt har glemt noget.

PLS' 8 krav

  • Bedre løn
  • Betalt ferie for pædagogstuderende i lønnet praktik
  • Pædagogstuderendes barselsrettigheder ligestilles med pædagogerne
  • Pædagogstuderende får mulighed for pensionsopsparing
  • Pædagogstuderende skal have strejkeret
  • Høringsret ved opsigelse i lønnet praktik
  • Skemalagte alenevagter for de studerende afskaffes
  • Ret til forberedelses- og studietid på 6 timer om ugen

På den kommende side vil vi bede dig om at udvælge de tre vigtiste krav for dig – og du vil få mulighed for at pege på krav, som vi eventuelt har glemt.

– Undersøgelsen er anonym, men vi meget gerne vide, hvilket studested du går på og hvor langt henne du er i studiet.
Uddannelsested

Hvilket uddannelssted går du på?

Hvilket semester går du på?

Hvilket semester går du på?


Her kan du vælge de 3 krav, der er umidelbart er vigtigst for dig som studerende. Ligeledes kan du peget på et krav, som PLS evt. også kunne fremføre til OK21.
1. Hvilket krav er vigtigst for dig?

Husk at vælge: Hvilket krav er vigtigst for dig?

2. Hvilket krav er næstvigtigst for dig?

Husk at vælge: Hvilket krav er næstvigtigst for dig?

3. Hvilket krav er tredjevigtigst for dig?

Husk at vælge: Hvilket krav er tredjevigtigst for dig?


Lidt mere om lønkrav

Mange studerende mener, at kravet om øget løn er vigtigt. Her kan du fremhæve, hvad der er vigtigst for dig, når der tales om mere i løn.

– Og så er der ikke flere spørgsmål...
1. Hvilket løn-krav er vigtigst for dig?

Husk at vælge: Hvilket løn-krav er vigtigst for dig?

2. Hvilket løn-krav er næstvigtigst for dig?

Husk at vælge: Hvilket løn-krav er næstvigtigst for dig?

Her kan du notere krav, som vi ikke har nævnt:

Hvad er din besked?

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 88 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback