OK21: Lønforskel på specialiseringerne

lille stor

Overenskomstforhandlingerne er langt om længe afsluttet. Pædagogstuderendes løn forhandles i forbindelse med de generelle overenskomstforhandlinger for alle offentlige ansatte. Det er BUPL og Socialpædagogerne, der forhandler på vegne af PLS.

Resultatet er klar

Du kan med OK21-resultatet se frem til en lønstigning på 5,02% over de næste 3 år. I kroner og øre betyder det, at din praktikløn om 3 år vil være steget med cirka 500 kr. om måneden, men… der er forskel på dagområdet og specialområdet...

Du får mere i løn, når du er i BUPL-praktik
Ud over den generelle lønstigning, der kommer alle til gode, har BUPL og Socialpædagogerne hver deres pulje. Puljen kaldes organisationsmidler. BUPL og Socialpædagogerne bestemmer selv hvordan disse midler skal fordeles mellem de forskellige medlemsgrupper i den respektive fagforening.

På 0-6 års og skole/fritids-området har BUPL valgt at pædagogstuderende, i løbet af en 3 årig periode, skal stige yderligere 400 kr. om måneden. Samlet set betyder det, at pædagogstuderende på 0-6 års og skole/fritids-området om 3 år vil være steget knap 1000 kr. om måneden. På social/specialområdet, der forhandles af Socialpædagogerne, er der ud over de generelle lønstigninger på 5,02% blevet prioriteret 0,5% til pædagogstuderende. Hvilket betyder en månedlig lønstigning på 5,52% (56 kr i 2. praktik) over de næste 3 år.

EKSEMPEL: Hvis en studerende lige nu er i 2. praktik vil lønnen uanset specialisering være 11.358 kr. om måneden. Med den nye overenskomstaftale vil lønnen stige gradvist over de kommende 3 år. Det betyder at en studerende der om 3 år er i 2. praktik på enten 0-6 års området eller skole/fritids-området vil være steget til 12.328 kr. om måneden. En studerende der er i praktik på social/sepcialområdet vil være steget til 11.985 kr.

Det mener PLS

Her kan du læse, hvad PLS mener om OK21 

KLIK HER

Din stemme tæller

Som medlem af PLS har du mulighed for at stemme JA eller NEJ til overenskomst resultatet. PLS hovedbestyrelse er i øjeblikket ved at tage stilling til resultatet, samt om PLS skal anbefale et JA eller et NEJ til overenskomsten.

Læs mere

Video: PLS-facebook Mikkel fortæller om OK-systemet
Link til SL ok-info 
Link til BUPL ok-info 

 

FAKTA OM OK
• Som medlem af PLS kan du stemme ved urafstemningen om OK-resultatet.
• Du har mulighed for at stemme på det område du valgte ved indmeldelsen i PLS - altså enten BUPL eller Socialpædagogernes område.
• Du vil få besked fra BUPL eller Socialpædagogerne med information om hvordan du kan stemme.
• Der kan stemmes JA eller NEJ ved urafstemningen.
• Bliver resultatet et JA, er overenskomstaftalen vedtaget.
• Bliver der stemt NEJ, skal aftalen genforhandles.
• Kan parterne ikke blive enige ved en genforhandling, kan strejke eller lockout blive aktuel.

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

feedback
feedback