Evaluering af pædagoguddannelsen

Følgende er et uddrag af PLS arbejdsplan, der handler om evaluering af Pædagoguddannelsen. Arbejdsplanen blev vedtaget på PLS årsmøde i oktober 2020. Du kan læse hele arbejdsplanen her 

arsmode2017 kopi

Reformen af pædagoguddannelsen fra 2014 skal evalueres i ministeriet i 2020 og 2021, og det skal PLS arbejde med.

Vi skal bruge svarene og bringe resultaterne fra kampagnen #vorespædagoguddannelse fra foråret 2019 i spil, blandt andet ved at fremlægge pointerne fra kampagnen for ordførerne på Christiansborg. Det er vores ansvar i PLS at formidle et reelt billede af de studerendes synspunkter, og derfor skal vi kontinuerligt lytte til de pædagogstuderende. Vi skal påvirke de pædagogiske forbund, og få PLS’ stemme til at bære evalueringen frem imod en forbedret pædagoguddannelse. Den skal ikke kun fokusere på uddannelsens målbare resultater, men der skal også fokuseres på de studerendes vilkår. PLS vil derfor arbejde for, at følgende pejlemærker implementeres i evalueringen:

Flere ressourcer – Et kvalitetsløft af pædagoguddannelsen 

I PLS ønsker vi en uddannelse med høj faglighed, for at skabe denne faglighed kræver det, at vores uddannelse får flere ressourcer i form af et økonomisk løft. Det vil vi gøre ved at kæmpe for at få 2% nedskæringerne fra finansloven tilbageført til uddannelsen samt få større finansiel støtte til uddannelsen.

 • Midlerne fra 2% nedskæringerne skal tilbageføres til pædagoguddannelsen.
 • Der skal investeres flere penge i pædagoguddannelsen.

Afskaffelse af modulopbygning på pædagoguddannelsen

I PLS mener vi, at modulopbygningen af uddannelsen på div. professionshøjskoler skal fjernes og ændres. Modulopbygningen er med til at skabe for stor forskellighed på professionshøjskolerne. Uddannelsen skal have samme høje faglighed på alle campusser.

 • Der skal indføres semesterordning og fag på alle professionshøjskoler, fremfor den nuværende modulopbygning.
 • Hvis pædagoguddannelsen blev semester opdelt ville det være en fordel at have 3 fagpr semester, hvoraf pædagogik er det eneste vedvarendefag gennem hele uddannelsen. Faget pædagogik udvikles gennem hele studiet så det følger specialiseringerne.
 • Hvert semester skal der laves et passende semesterkompendie. Semesterkompendierne gælder landsdækkende for 60% af undervisningsmaterialet

Højere timetal og feedback på pædagoguddannelsen

I PLS mener vi, at konfrontationsundervisning og feedback er med til at skabe dygtigere fremtidige pædagoger. Derfor mener vi, at timetallet til undervisning og feedback skal være en højt prioriteret del af pædagoguddannelsen.

 • Timetallet er for lavt på pædagoguddannelsen. Vi ønsker i PLS, at det hæves til minimum 25 timers konfrontationsundervisning om ugen.
 • Det skal være en ret for pædagogstuderende at modtage feedback fra en underviser, når de løser obligatoriske opgaver på uddannelsen.
 • Underviserne skal have mere tid afsat til at give

Æstetikken skal tilbage på pædagoguddannelsen

I PLS mener vi, at vi skal tilbage til vores rødder. Æstetik har historisk set altid været en stor del af den pædagogiske praksis. Som fremtidens pædagoger ønsker vi, at de æstetiske valgfag kan udbydes til alle pædagogstuderende.

 • Der skal tilbydes flere æstetiske valgfag på pædagoguddannelsen.
 • Alle valgfag skal udbydes på alle campusser.

Pædagogikken som bærende element i pædagoguddannelsen

I PLS mener vi, at pædagogik som fag, teori og praksis er en grundsten for vores fremtidige arbejde som pædagoger. Derfor mener vi, at pædagogikken skal tilbage på uddannelsen som en gennemgående faglighed, så vi lærer at reflektere, vurdere og handle på baggrund af pædagogisk viden.

 • Pædagogik skal være et selvstændigt fag på pædagoguddannelsen

Praktikken skal ikke være statsstøttet løndumping men uddannelsesinstitutioner for fremtidens pædagoger

I PLS ønsker vi lige vilkår med vores uddannede kollegaer. De pædagogstuderende er forventes at løfte opgaver tilsvarende de pædagoguddannede i praktikkerne. Derfor mener vi, at vores indsats skal belønnes med højere faglighed, uddannede vejledere, fair løn og ansættelsesforhold på lige fod med vores pædagoguddannede kollegaer i praksis.

 • Praktikkerne skal placeres udenfor hovedferien og gerne som i 2007-reformen.
 • Studiedagene skal løftes til et højere fagligt niveau.
 • SU finansierede praktikker frem for løn- og ansættelsesforhold.
 • Alle praktikvejledere skal have en vejlederuddannelse på diplomniveau.
 • Alle studerende skal være garanteret en pædagogiskuddannet vejleder.
 • Ved vejlederens længere tids fravær har den studerende ret til en tilsvarende stedfortræder.
 • De studerende har krav på vejledning mindst en gang om ugen.

Tværfaglighed i fokus på pædagoguddannelsen

I PLS mener vi, at man som pædagogstuderende har ret til et fagligt relevant tværfaglighedsforløb. Det betyder pædagogstuderene skal arbejde med faggrupper, som målretter sig fremtidigt samarbejde i pædagogiskpraksis, og at alle pædagogstuderende kan tilbydes forløb med studerende, der er tilsvarende langt i deres uddannelser.

 • Det tværfaglige modul skal reelt være tværfagligt. Det kræver, at pædagogstuderende møder og indgår i fælles uddannelsesforløb med andre relevante professionshøjskolestuderende.
 • Studerende på det tværfaglige modul skal være sammenlignelige steder i deres respektive uddannelser.
 • Studerende skal have krav på, at kunne deltage i tværfaglige møder i praktikken. Således at vi er rustet til at kunne varetage fremtidige tværfaglige møder, når vi som studerende er færdiguddannet.

 

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

feedback
feedback