Nye praktiklønssatser pr. 1/4-22

Nu stiger praktiklønnen til de pædagogstuderende, og det vil kunne ses på den næste lønseddel, da de nye satser trådte i kraft d. 1. april 2022. 

penge 2 1

De nye satser ser således ud: 

2. praktik på BUPL's overenskomst (primært dagtilbud og skole/fritid) 11.992 kr. pr. måned
2. praktik på Socialpædagogernes overenskomst 11.642 kr. (Regionalt ansatte 11.422 kr.) pr. måned 

3. praktik på BUPL's overenskomst (primært dagtilbud og skole/fritid) 12.368 kr. pr. måned
3. praktik på Socialpædagogernes overenskomst 12.020 kr. (Regionalt ansatte 11.793 kr.) pr. måned

Grundet overenskomst forhandlingerne fra OK21, er der en forskel på ca. 350 kroner på lønningerne til pædagogstuderende på dagområdet og på døgnområdet. I PLS ser vi det som problematisk, at der brydes med princippet om, at alle pædagogstuderende skal have lige løn under sine praktikker. 

Men hvorfor får du mere i løn, når du er i BUPL-praktik?
BUPL og Socialpædagogerne har hver deres pulje. Puljen kaldes organisationsmidler. BUPL og Socialpædagogerne bestemmer selv hvordan disse midler skal fordeles mellem de forskellige medlemsgrupper i den respektive fagforening.
Er du i LFS-praktik, følger du samme aflønning som hos BUPL og Socialpædagogerne. Dvs. at du på dagområdet bliver aflønnet efter BUPL-satsen og på døgnområdet bliver aflønnet efter SL-satsen.

Vi er rigtig glade for at se den generelle lønstigning for de pædagogstuderende, men vi er ærgerlige over, at der skabes en ulighed i de pædagogstuderendes lønforhold, alt efter hvilken specialisering de får afviklet deres praktikforløb under.

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

feedback
feedback