Sygdom under lønnet praktik

AdobeStock 427469385

Følgende regler gælder på de praktikinstitutioner, hvor der er tegnet overenskomst med BUPL, Socialpædagogerne eller LFS.

Hvis du bliver syg imens du er i lønnet praktik, er det vigtigt du undersøger reglerne for sygemelding på dit praktiksted, og følger reglerne.
Så er du sikker på, at du får sygemeldt dig efter bogen, og ikke registreres som være udeblivende fra en vagt.

Når du har sygemeldt dig, må din leder gerne kontakte dig.
Lederen må spørge ind til hvornår du forventer at være klar til at genoptage dit arbejde, men lederen må ikke spørge hvad du fejler. Bliver du alligevel stillet dette spørgsmål, er du i din gode ret til ikke at svare.

Du kan godt blive opsagt under sygdomsperioden, og også grundet sygdom.
Derfor er det vigtigt du møder op, hvis du bliver indkaldt til sygefraværssamtale.
Er dette tilfældet, anbefaler vi altid at du kontakter os i PLS, så vi kan rådgive dig i den konkrete situation.

Når du er sygemeldt, skal timerne ikke arbejdes ind igen.
Timerne tæller med i det overordnede regnskab, hvor du som studerende skal arbejde på praktikstedet 780 timer i løbet af det halve år. Timerne bliver dog registreret som fravær.

Ved længerevarende sygdom skal du huske at kontakte din uddannelsesinstitution, da langvarigt fravær kan have betydning for, om du kan opfylde målet for praktikperioden.

Når du bliver rask igen efter et sygdomsforløb, er det vigtigt du raskmelder dig på dit praktiksted.
Det gør du til samme instanser som du sygemeldte dig til, og efter de regler der er gældende på dit praktiksted.
Husk, der er ingen læger der raskmelder dig, det skal du selv sørge for.

nyt gennemsigtig pls

Nyheder for pædagogstuderende

Læs seneste nyt fra pædagoguddannelsen samt vigtige informationer fra PLS' sagsbehandler.

Læs mere

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

feedback
feedback