Fakta om pædagoguddannelsen

Aarhus VIA 3

Pædagoguddannelsen optager hvert år omkring 5000 studerende. Uddannelsen kvalificerer dig til at arbejde med børn, unge og voksne og nogle af de mest centrale opgaver i det danske velfærdssamfund.

Uddannelsen er en 3½ årig professionsbacheloruddannelse og består af teoretisk undervisning og praktikperioder på forskellige institutioner.

Uddannelsen indeholder en fællesdel, tre specialiseringsdele og i alt fire praktikperioder, hvoraf de to er lønnede. 

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor som pædagog. Den engelske titel er Bachelor in Social Education.

Du kan læse Professionsbachelor som pædagog i alle dele af Danmark.

Undervisning
Undervisningen består af forelæsninger, holdundervisning, projektarbejde, værkstedsarbejde mv. Der arbejdes både med enkelte fag, på tværs af fagene og i projektorganiserede forløb.

Eksamen og vurdering
Der er både mundtlige og skriftlige prøver i løbet af uddannelsen. I det sidste semester udarbejder du et professionsbachelorprojekt.

Du bliver endvidere vurderet ved afslutningen af hver praktikperiode og bedømmes her med bestået/ikke bestået.

Jobmuligheder
Som færdiguddannet pædagog kan du finde arbejde i børne-, ungdoms- og vokseninstitutioner. Du kan arbejde med opdragelse og udvikling samt omsorg og pleje. Arbejdet sker ofte i samarbejde med andre personalegrupper samt med familie og pårørende.

Optagelse
Uddannelsen er tilsluttet Den Koordinerede Tilmelding (KOT). Du kan søge optagelse i enten kvote 1 eller kvote 2.

Økonomi
Du har mulighed for at få SU under uddannelsen - undtagen i de to lønnede praktikperioder, hvor du får praktikløn.

Der kan være forskel på, hvordan den enkelte uddannelsesinstitution tilrettelægger uddannelsen. Derfor er det en god ide at forhøre dig på institutionerne, inden du sender din ansøgning.

Mere information

Du kan læse mere om pædagoguddannelsen her:

UddannelsesGuiden

Ny pædagoguddannelse

Lovgivning

Reglerne for pædagoguddannelsen er opdelt på flere niveauer. Vi gennemgår her de tre vigtigste:

Søg på pls.dk

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback