Sådan er PLS opbygget

pls opbygning 2015

PLS' årsmøde 
Årsmødet er organisationens øverste myndighed. Mødet afholdes en gang om året, og her bliver organisationens politik fastlagt, og ledelsen valgt. Mødet er åbent for alle PLS' medlemmer, og alle har både tale- og stemmeret.

HovedBestyrelsen (HB)
Mellem Årsmøderne er det PLS’ HovedBestyrelse, der bestemmer. HB består af forretningsudvalget samt én repræsentant fra hver PLS-afdeling. Her besluttes, hvordan arbejdsplanen skal udmøntes fx hvordan vi gennemfører en kampagne. Ligeledes vedtages PLS' langsigtede politiske strategier og budgetterne for organisationen. HovedBestyrelsen mødes fem til otte gange om året. 

Forretningsudvalget 
PLS’ ledelse består af pædagogstuderende og nyuddannede pædagoger. Ledelsen udgøres af syv medlemmer, der vælges direkte på PLS' årsmøde. Tre af de syv medlemmer får løn for deres poster, og de udgør den daglige ledelse.

Lokale afdelinger 
Det lokale arbejde er meget vigtigt i PLS. Derfor eksisterer der mange lokale PLS afdelinger rundt om i landet. Som afdeling arbejder man primært med lokale aktiviteter og man har mulighed for at få uddannet rådgivere, der kan hjælpe medlemmerne lokalt. En afdeling har en repræsentant i PLS' hovedbestyrelse.

 Sekretariatet 
Herudover har PLS et sekretariat, som bl.a. tager sig af sagsbehandling, besvarelse af medlemmernes telefonopkald, PR m.m

Mere viden om PLS struktur

Søg på pls.dk

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

pls help

Hjælp når du har brug for det...

Dit medlemskab sikrer dig, at du har et sted at gå hen, hvis du har brug for råd og vejledning. Vores sekretariat hjælper studerende med problemer på uddannelsesinstitutionen såvel som i praktikperioden.

Læs mere

feedback
feedback