Forskellen på en A-kasse og en Fagforening

forskel akasse fagforening

I PLS oplever vi, at mange er i tvivl om hvad en fagforening er, hvad en A-kasse er, og hvad forskellen på de to er.

Mange tror, at de ved at melde sig ind i PLS, automatisk er medlem af en A-kasse – eller omvendt. Sådan er det desværre ikke, og da det på forskellige måder kan skabe store problemer ikke at have meldt sig ind i henholdsvis en A-kasse eller en fagforening, vil vi her komme med en definition af hvad en A-kasse og en Fagforening er.

Fagforening

En fagforening er en organisation der varetager ansattes rettigheder indenfor et bestemt fagområde.

I dette tilfælde PLS, der varetager de pædagogstuderendes rettigheder. En fagforening kæmper for medlemmers rettigheder og er dem der indgår og fornyer kollektive overenskomstforhandlinger. Overenskomster omhandler bestemmelser om centrale forhold der relaterer sig til ansættelsesforhold. Det vil fx sige løn, arbejdstid, overarbejde, ferie- og fridage m.v.

Fagforeninger rådgiver medlemmer og kan yde bistand i situationer hvor medlemmers rettigheder skal sikres. Det er derfor din fagforening du ringer til, hvis du oplever problemer i din praktik, eller på dit studie. Det kan være i tilfælde af opsigelse, arbejdstider og skema, påtaler, eksamener m.m.

Fagforeninger varetager medlemmernes faglige- og uddannelsensmæssige interesser. Dette ved at styrke de konkrete uddannelser, udbyde kurser og værne om efteruddannelse.

En af fagforeningernes kerneopgaver er politisk at kæmpe for lønmodtageres rettigheder ved at påvirke regeringen og dermed lovgivning og forvaltning,

I PLS kæmper vi for kvaliteten af pædagoguddanelsen. Vi kæmper for antallet af undervisningstimer, undervisningens kvalitet, fag, praktikforløb, praktikkernes placering, antallet af elever pr. hold og meget mere.

A-kasse

A-kasse står for Arbejdsløshedskasse, og er din økonomiske sikring i tilfælde af arbejdsløshed. Det er A-kasserne der udbetaler dig dagpenge, hvis du ikke har et job, når du er færdiguddannet.

For at være berettiget til dagpenge, skal man opfylde visse krav. Som nyuddannet pædagog, er kravet bl.a. at du skal have været medlem i minimum et år, inden du dimitterer.
For færdiguddannede lønmodtagere, der bliver arbejdsløse, er der andre regler.

Forskellen

Forskellen mellem A-kasser og fagforeninger er derfor stor. Men det mest essentielle er at huske, at en A-kasse er din økonomiske sikring i tilfælde af arbejdsløshed eller uarbejdsdygtighed. Hvor din fagforening er dem der kæmper for dine rettigheder og dem du kan henvende dig til med problemer løbende i din anættelse, eller for jer studerende – under jeres uddannelse. Nogle fagforeninger har en A-kasse afdeling tilknyttet. Andre har ikke. PLS har ikke en A-kasse tilknyttet, men samarbejder med BUPL, Social Pædagogerne og LFS’ A-kasser.

Man kan være medlem af så mange fagforeninger, man har lyst og råd til – derfor vil dit medlemskab i en fagforening aldrig blive overflyttet automatisk ved indmeldelse i en anden. Udmeldelse af en fagforening skal du som regel selv stå for. Du meldes dog automatisk ud af PLS, når du afslutter din uddannelse.

Man kan derimod kun være medlem af én A-kasse. Hvis du ved indmeldelse i en ny A-kasse oplyser, at du ønsker dit medlemskab overflyttet fra en tidligere A-kasse, sker dette automatisk. Har du optjent anciennitet i en A-kasse, er det super vigtigt, at du er opmærksom på, at få den overflyttet til din nye A-kasse, da det kan have betydning for både din ret til dagpenge og hvilken dagpengesats du er berettiget til.

Kontaktoplysninger

BUPL
Tlf: 3546 5000
BLIV MEDLEM

LFS
Tlf: 8020 2030
BLIV MEDLEM

Socialpædagogerne
Tlf: 7248 6000 
BLIV MEDLEM

 

 

Søg på pls.dk

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback