Rettigheder

godt raad

Vi har herunder listet nogle af de rettigheder, der gælder for pædagoger og pædagogstuderende og knyttet et par ord til omkring, hvad det betyder for de studerende.

Ferie
De studerende er omfattet af den kommunale ferieaftale og har ret til at afholde og ønske ferie, også selvom det øvrige personales ferie er fordelt. Det er som vanligt lederens vurdering, hvad der kan lade sig gøre, men der skal tages hensyn til den studerendes ønsker. Den studerende ret (men ikke pligt) til ferie på lige fod med de øvrige pædagoger. 6. ferieuge udbetales med sidste lønseddel, hvis den ikke er afholdt.

Når i modtager studerende, skal de tænkes med ind i ferieplanlægningen. De studerende kommer direkte fra et studieforløb og har ikke holdt ferie, derfor kan de også have behov for ferie.

Studerende optjener ferie som det øvrige personale, 2,08 feriedag pr. måned. Feriedage indbetales af praktikinstitutionen på feriekonto, senest den 15. i måneden efter de er optjent. Studerende trækkes i løn for afholdt ferie, og kan efterfølgende få udbetalt optjent ferie via feriekonto. Du kan læse mere her.

Skema og arbejdstid
Den studerende skal tildeles et vagtskema, der ligner de øvrige pædagogers.
Den studerende skal på lige fod med sine kollegaer kende sit vagtskema.

Studerende i lønnet praktik ansættes på 30 timer om ugen, men skemalægges ofte med gennemsnitligt 32,5 timer om ugen og sparer derved op til 10 studiedage på professionshøjskolen.

De studerende har fri i det døgn, der er studiedag, så de kan ikke pålægges at komme tilbage til en aftenvagt eller et p-møde - men de må gerne deltage, så de ikke går glip af timerne samt det der bliver talt om.
De studerende bliver trukket det antal timer, de skulle have været på arbejde den pågældende dag.

Studerende i 1. og 4. praktik (ulønnet) arbejder i gennemsnit 6 t/dagen og har ret til fri til indkald. Studerende i ulønnede praktikker kan ikke skylde timer.

Barsel
Studerende, der går på barsel i en lønnet praktik, er berettiget til barselsdagpenge. Moderen har ret til barsel 4 uger før termin og 14 ugers barselsorlov + op til 32 uger forældreorlov efter fødslen. Far eller medmor har ret til 14 dages orlov i forbindelse med fødslen.

Den studerende har ikke mulighed for at meddele institutionen, at hun er gravid, før ansættelsen træder i kraft. Herefter må I samarbejde om at få den periode, den studerende er tilknyttet praktikken, til at fungere.
Det er uddannelsesstedet, der vurderer, om den studerende kan gå til prøve.
Man kan ikke afvise at have en studerende i praktik, fordi vedkommende er gravid eller bliver gravid i løbet af praktikken.

Sygdom
Studerende kan også blive ramt af kortere eller længere tids sygdom.
For mange studerende er praktikkerne deres første rigtige ansættelsesforhold, og derfor er det vigtigt ikke at gå ud fra, at den studerende kender procedurerne for sygemelding.

Sæt derfor vedkommende ind i jeres procedurer i starten af praktikken.

De studerende er omfattet af samme rettigheder ved sygdom som det øvrige personale og er dermed berettiget til løn eller sygedagpenge ved længerevarende sygdom.

Som praktikinstitution eller praktikvejleder er du velkommen til at kontakte PLS, for at få mere information om de studerendes rettigheder. Ring: 3546 5880

 

Vælg stikord og læs artiklen nedenfor:

2/3-samtalen

Det er ved 2/3-samtalen, at praktikken evalueres, og der gøres status over, hvor langt den studer

Arbejdsfællesskab og institutionskultur

Når de studerende begynder i praktik, har de ikke nødvendigvis kendskab til arbejdet i jeres insti

Formalia - Hvad skal der være styr på?

KompetencemålDen studerende skal arbejde ud fra de kompetencemål, som ligger til grund for den a

Portfolio

I løbet af praktikken skal den studerende arbejde med portfoliometoden. Intentionen med denne met

Prøven

Praktikkerne afsluttes med en prøve. Efter 1. og 2. praktik deltager praktikvejlederen fra insti

Råd til god vejledningspraksis

Et godt læringsmiljø og dertilhørende vejledning er afhængig af flere faktorer. Nedenfor har v

Råd til praktikinstitutioner

Denne vejledning er udarbejdet af PLS - Pædagogstuderendes Landssammenslutning for at give svar p

Rettigheder

Vi har herunder listet nogle af de rettigheder, der gælder for pædagoger og pædagogstuderende o

Særlige vilkår for pædagogstuderende

Studerende har som ansatte (i de lønnede praktikker) samme overenskomstmæssige rettigheder som d

Vejledning

Den studerende har krav på vejledning i sin praktik jf. bekendtgørelsen. §9 Stk. 2.“Praktiks

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback