Særlige vilkår for pædagogstuderende

godt raad

Studerende har som ansatte (i de lønnede praktikker) samme overenskomstmæssige rettigheder som de øvrige pædagoger i institutionen (jvf. pædagogernes overenskomst på Socialpædagogernes, BUPL og LFS områder), men de har også nogle særlige vilkår, netop fordi de er studerende

De studerende har derfor ret til bl.a.

  • Ferie
  • Vagtskema der ligner de øvrige (30 timers) pædagogers
  • Løn under sygdom
  • Ret til barns første og anden sygedag

Krydspres
De studerende befinder sig i en dobbeltrolle som både ansatte og studerende.

I PLS har vi medlemmer, der fortæller, hvordan de oplever det, når arbejdsdagen i vuggestuen eller bofællesskabet er presset. Fx spurgte en studerende sig selv: “Skal jeg være den gode studerende i dag og gå ind og arbejde med noget til min portfolio, eller skal jeg være den gode kollega, der går ind der hvor der mangler personale - også selvom det betyder jeg står alene med det?”

Der skal tages hensyn til, at den studerende også er studerende og derfor er ansat på nogle særlige vilkår og har brug for tid til at øve sig, lave aktiviteter, reflektere, undre sig, samt modtage vejledning (se mere under punktet VEJLEDNING).

Lønnede studerende skal deltage i mødeaktivitet på lige fod med pædagogerne i institutionen. Det kan være forældremøder, planlægningsmøder, supervision etc.

Det kan ikke forventes, at den studerende altid kan tage sammen ansvar ift planlægning mv. som erfarne pædagoger. Men netop deltagelse i disse møder er et skridt på vejen til i højere grad, at kunne tage rollen som pædagog på sig.

Som praktikinstitution eller praktikvejleder er du velkommen til at kontakte PLS, for at få mere information om de studerendes rettigheder. Ring: 3546 5880

 

Vælg stikord og læs artiklen nedenfor:

2/3-samtalen

Det er ved 2/3-samtalen, at praktikken evalueres, og der gøres status over, hvor langt den studer

Arbejdsfællesskab og institutionskultur

Når de studerende begynder i praktik, har de ikke nødvendigvis kendskab til arbejdet i jeres insti

Formalia - Hvad skal der være styr på?

KompetencemålDen studerende skal arbejde ud fra de kompetencemål, som ligger til grund for den a

Portfolio

I løbet af praktikken skal den studerende arbejde med portfoliometoden. Intentionen med denne met

Prøven

Praktikkerne afsluttes med en prøve. Efter 1. og 2. praktik deltager praktikvejlederen fra insti

Råd til god vejledningspraksis

Et godt læringsmiljø og dertilhørende vejledning er afhængig af flere faktorer. Nedenfor har v

Råd til praktikinstitutioner

Denne vejledning er udarbejdet af PLS - Pædagogstuderendes Landssammenslutning for at give svar p

Rettigheder

Vi har herunder listet nogle af de rettigheder, der gælder for pædagoger og pædagogstuderende o

Særlige vilkår for pædagogstuderende

Studerende har som ansatte (i de lønnede praktikker) samme overenskomstmæssige rettigheder som d

Vejledning

Den studerende har krav på vejledning i sin praktik jf. bekendtgørelsen. §9 Stk. 2.“Praktiks

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback