Typiske spørgsmål vedr. praktikken

 PLS praktik

Nedenfor har vi samlet en række artikler, der svarer på nogle af de mest almindelige spørgsmål vi får om praktikken. Artiklerne er opdelt efter emneord. Derudover kan du læse vores egen praktikhåndbog her, der er god at bruge som opslagsværk under dine praktikker. I denne håndbog finder du svar på de fleste spørgsmål du måtte have i forbindelse med praktikkerne. Heriblandt barsel, løn, ferie, arbejdstid og de generelle vilkår der er for dig som pædagogstuderende i praktik.

Gode råd 
Hvis du er interesseret i gode råd til praktikken, så kan du læse mere her

Første praktik?
Skal du i første praktik, så kan du med fordel starte din læsning her

Som medlem af PLS kan du altid kontakte os, for at få mere information og personlig rådgivning.

Vælg emne og læs artiklen nedenfor:

Vold og anmeldelse af vold

Hvis du oplever vold i praktikken, skal det anmeldes til politiet inden 72 timer! Grunden til denne

Vejledning

Vejledningen igennem din praktik skal sikre, at du når dine læringsmål. Praktikstedets uddannels

Udlandspraktik

På pædagoguddannelsen kan du vælge at tage i praktik i udlandet når du er på specialiseringsdel

Tillidsrepræsentanten

Tillidsrepræsentanten er dit og dine kollegers talerør til blandt andet ledelsen og fagforeningen

Sygdom under uddannelsen

Hvis du bliver syg under din uddannelse er der flere ting at være opmærksom på. Der er som nævn

Studiedage

Du skal i løbet af din 2. og 3. praktikperiode optjene timer til 10 indkald/studiedage.  Tidl

Strejke

Arbejdsnedlæggelser – strejker – forældreblokader Fra tid til anden kan der ske det i jeres p

Revalidering

Mange pædagogstuderende gennemfører deres studium med revalideringsstøtte, hvilket på nogle omr

Praktik evaluering - 2/3-samtalen

Det er ved 2/3-samtalen, at praktikken evalueres, og der gøres status over, hvor langt du er med di

Personalemøder og pædagogiske dage

Når du er i praktik, skal du også lære om institutionens daglige rutiner og deltage i de pædagog

Pauser når du er i praktik

Det har altid været kutyme på daginstitutions-, skole- og klubområdet, at de ansatte har ret til

Overenskomster

De pædagogstuderendes løn- og ansættelsesvilkår i 2. og 3. års praktikperioderne kan du finde i

Opsigelse i praktikken

Da du som studerende i 2. og 3. praktikperiode indgår en arbejdsmæssig aftale og får løn, indeb

Omsorgsdage

Er du forælder og studerende i lønnet praktik, så har du ligesom alle andre offentligt ansatte, r

Nedsat tid i praktikken pga. handicap eller kronisk sygdom

Studerende med kronisk sygdom eller handicap har mulighed for at gennemføre praktikkerne på nedsat

Møde og deltagelsespligt

Der er som udgangspunkt deltagelsespligt i hele uddannelsen, den nærmere specificerede skal fremgå

Mer- og overarbejde

Arbejdsplanen bruges til at registrere, om du arbejder flere timer de enkelte dage, end du skulle.

Kørselsfradrag

Hvis du er i lønnet praktik, har du mulighed for at få kørselsfradrag (befordringsfradrag), hvis

Kompetencemål

Når du starter i praktik, skal der i samarbejde mellem dig som studerende, seminariet og praktikste

Koloniophold

Et koloniophold er defineret som ”ture for børn og unge med rekreativt formål af varighed på ov

Hviletid

Hovedreglen for forholdet mellem arbejde og hvile er den såkaldte ”11-timers regel”. 11-timers

Fridage

Hvis du vil have fri til nogle familiære begivenheder såsom sølvbryllup, runde fødselsdage og be

Forbesøg

Forbesøget er dit første møde med praktikinstitutionen, hvor I har mulighed for at klarlægge for

Ferie i praktikken

I de lønnede praktikker er du ansat, og har derfor ret til ferie på lige fod med de andre ansatt

Barsel

Pædagogstuderende har ret til fravær med løn ved graviditetsundersøgelser samt ret til barselsor

Barns 1. og 2, sygedage

En praktikant har, som det øvrige personale, ret til at afholde barns første og anden sygedag. Det

Arbejdstidsregler og afspadsering på SL’s område

Når du er i praktik i en SL institution. Der er forskel i optælling af timer og de tidspunkter du

Arbejdstidsregler og afspadsering på BUPL’s område

Når du er i praktik i en BUPL institution Der er forskel i optælling af timer og de tidspunkter d

Arbejdsskader

Ifølge Arbejdsmiljøloven har arbejdsgiveren, hvor du som studerende er i praktik, ansvaret for at

Arbejdsmiljø

Dit fysiske arbejdsmiljø omhandler stort set alt det på arbejdspladsen, som ikke er mennesker, sam

Arbejdets tilrettelæggelse

Her beskrives grundlæggende vilkår og rettigheder du som studerende bør kende til. Oftest er de

Ansættelsesbrev

Ansættelsesbrevet fastsætter de minimumskrav, der gælder for en ansættelse i Danmark. Pædago

Alenevagter

I 2. og 3. praktikperiode må du godt blive sat til at varetage opgaver alene (alenevagter), men da

Søg på pls.dk

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback