Arbejdets tilrettelæggelse

Her beskrives grundlæggende vilkår og rettigheder du som studerende bør kende til.

Oftest er den bedste løsning, at spørge på praktikstedet hvis du er i tvivl om du, fx har ordentlige mødetider, har ret til fri eller andre lignende spørgsmål. Din vejleder eller evt. den lokale tillidsrepræsentant har indsigt i dette. Husk at det er ok at undre sig.

Som studerende skal din arbejdstid tilrettelægges på samme måde som de øvrige ansatte pædagoger på praktikinstitutionen. Det betyder at du skal have en arbejdsplan, der svarer til den pædagogerne har.

Praktikinstitutionen kan altså ikke give dig et skema med udelukkende aften-, natte-, åbne- eller lukkevagter eller udelukkende weekendarbejde. Praktikinstitutionen må heller ikke vente med at oplyse dig om dine mødetider fra dag til dag. Fristerne for varsling af ændringer i arbejdstiden er ens for dig og pædagogerne på institutionen. Arbejdsplanen skal gælde for en periode, der svarer til den periode pædagogernes plan gælder for - en såkaldt normperiode. Denne normperiode skal minimum være 4 uger.

Arbejdstid og forskellige regler
I dine praktikperioder er din arbejdstid lig med og skal opgøres på samme måde som øvrige pædagoger på praktikinstitutionen. Det er altså gældende for vagtplaner, normperioder afspadsering, sygdom, barn syg etc.

Du skal dog være opmærksom på, at der er forskellige måder at opgøre arbejdstiden og tilrettelægge arbejdet på - alt efter om du arbejder indenfor BUPL’s (normal)- eller SL’s (special-) område.

Fristerne for varsling af ændringer i arbejdstid er ens for dig og pædagogerne på institutionen. Planen skal gælde for en periode, der svarer til den periode pædagogernes plan gælder for - en såkaldt normperiode.

Arbejdstidsregler og afspadsering
Der er forskel i optælling af timer og de tidspunkter du kan forventes at arbejde i, alt efter om du er i praktik inden for BUPL’s eller SL’s område. Det er ikke altid lige til at vide, hvilken overenskomst, institutionen hører under, så spørg din tillidsrepræsentant for at være sikker.

Ingen tillæg
Du får ingen tillæg (ekstra penge) for at arbejde om aftenen/natten, i weekenderne eller på helligdage, men du optjener ret til afspadsering på samme vilkår som de øvrige ansatte pædagoger på institutionen.

Som medlem af PLS kan du altid kontakte os, for at få mere information og personlig rådgivning.

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback