Arbejdstidsregler og afspadsering på BUPL’s område

Når du er i praktik i en BUPL institution

Der er forskel i optælling af timer og de tidspunkter du kan forventes at arbejde i, alt efter om du er i praktik inden for BUPL’s eller SL’s område. Det er ikke altid lige til at vide, hvilken overenskomst, institutionen hører under, så spørg din tillidsrepræsentant for at være sikker.

Du får ingen tillæg (ekstra penge) for at arbejde om aftenen/natten, i weekenderne eller på helligdage, men du optjener ret til afspadsering på samme vilkår som de øvrige ansatte pædagoger på institutionen.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 30 timer/32,5 timer

Der skal derfor arbejdes flere timer pr. uge i normperioden, fordi man skal have fri til 10 studie-/indkaldsdage. Derved opfyldes den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 30 timer, dette er aktuelt såfremt man arbejder mandag til fredag.

I løbet af en praktikperiode på 6 måneder skal der præsteres i alt 780 arbejdstimer inklusive timer, hvor den studerende er fraværende på grund af sygdom, ferie og frihed på søgnehelligdage - en udregning kan se således ud:

26 uger med 30 timer = 780 timer.

26 - 2 ugers studieindkald = 24 uger (10 studieindkaldsdage = 2 uger).

780 timer delt med 24 uger = 32,5 timer pr uge.

Hvis der falder en helligdag i en normperiode, skal en pædagogstuderende have fratrukket 6 timer i det antal arbejdstimer, den studerende normalt skulle have haft i normperioden. Ved ferie nedskrives timerne i normperioden ligeså med 6 timer pr. dag.

Særligt for dagtilbudspædagoger

Delt tjeneste
Hvis den daglige tjeneste deles, skal der fortsat gives et tillæg pr. dag på 44,42 kr. Den daglige tjeneste må ikke deles i mere end to dele (okt. 2016).

Omlagt tjeneste
Hvis tjenesten bliver omlagt, og der ikke bliver givet et varsel på mindst fire døgn, skal du fortsat have et tillæg på 40,55 kr. i pr. time for de omlagte timer (okt. 2016).

Weekendarbejde
Weekendarbejde er ikke almindeligt på dagtilbudsområdet. Hvis du arbejder weekend eller helligdage er afspadseringen 1:1 og der er ingen tillæg til studerende.

Kolonitillæg
Der gives et tillæg for deltagelse i koloni pr. dag. De aktuelle satser kan du finde på vores hjemmeside. For pædagoger (og dermed pædagogstuderende) i dagtilbud er koloni frivilligt.

Særligt for skolepædagoger

Efter folkeskolereformen er pædagogerne - og dermed de pædagogstuderende på skoleområdets rolle og arbejdstid ændret.

Der arbejdes efter årsnorm
Der arbejdes efter årsnorm og de tidligere fastlagte timer til forberedelse etc. er ikke længere gældende.

Den studerende i lønnet praktik arbejder efter samme lokale vilkår, som de øvrige skolepædagoger, under hensyntagen til den studerendes studieaktiviteter og muligheder for at opnå kompetencemål.

Det særlige løntillæg til skolepædagoger gives ikke til pædagogstuderende.

Ingen centralt aftalte regler for omregning af arbejdstimer
Der er ikke længere centralt aftalte regler for omregning af arbejdstimer. Du får altså ikke længere automatisk forberedelsestid til undervisningstimerne. Dette kan være aftalt lokalt i MED-udvalg og hvis dette er tilfældet følger du som studerende lokale aftaler.

Du kan ikke pålægges eneansvar for undervisningen eller for understøttende undervisning udover det, som er aftalt i henhold til din uddannelsesplan og som indgår i dine kompetencemål.

Kortvarig tjeneste på fridag
Frivilligt arbejde af kort varighed på en fridag, for eksempel en søndag eller en lukkedag, giver afspadsering plus 50 pct. Fridagen anses ikke for bortfaldet.

Weekendarbejde
Arbejde i weekender eller på søgnehelligdage giver afspadsering af samme varighed plus 50 pct. Godtgørelsen i form af afspadsering kan gives både før og efter den pågældende weekend eller søgnehelligdag (omlægning af tjenesten), og skal altså ikke afvente den årlige opgørelse af arbejdstiden.

Kolonitillæg
Der gives et tillæg for deltagelse i koloni, lejrskole, studieture mv. pr. dag. De aktuelle satser kan du finde på vores hjemmeside. For pædagoger (og dermed pædagogstuderende) på skoleområdet er koloni ikke frivilligt. 

Hvis du oplever at blive brugt som vikar, anbefaler vi, at du kontakter pædagogernes tillidsrepræsentant (TR) på institutionen/skolen eller PLS.

 

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback