Arbejdstidsregler og afspadsering på SL’s område

Når du er i praktik i en SL institution.

Der er forskel i optælling af timer og de tidspunkter du kan forventes at arbejde i, alt efter om du er i praktik inden for BUPL’s eller SL’s område. Det er ikke altid lige til at vide, hvilken overenskomst, institutionen hører under, så spørg din tillidsrepræsentant for at være sikker.

Ingen tillæg
Du får ingen tillæg (ekstra penge) for at arbejde om aftenen/natten, i weekenderne eller på helligdage, men du optjener ret til afspadsering på samme vilkår som de øvrige ansatte pædagoger på institutionen.

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 30 timer. Der skal således arbejdes flere timer pr. uge i normperioden med studiedage for, at den gennemsnitlige arbejdstid skal kunne opfyldes.

“Under en praktikperiode på 6 måneder skal der således præsteres i alt 780 arbejdstimer inklusive timer, hvor den studerende er fraværende på grund af sygdom, ferie og frihed på søgnehelligdage”.

Arbejder på alle tider af døgnet
På SL’s arbejdsområde er det helt normalt, at du arbejder på alle tider af døgnet - også i weekender og på helligdage; som tidligere skrevet, har du ikke ret til ekstra penge for arbejde på disse skæve tidspunkter.

Følgende er p.t. gældende for SL overenskomst i kommuner og regioner.

På døgninstitutionsområdet er det normalt, at have et vagtskema, der gælder 4, 6 eller 8 uger, hvor de enkelte uger er forskellige. Skemaet gælder for en periode, der svarer til den periode pædagogernes skemaer gælder for - en såkaldt normperiode.

Arbejde om aftenen og nat (gældende for regionerne)
For hver times normaltjeneste, der udføres i aften- og natperioden, dvs. tjeneste påbegyndt kl. 14 eller senere, og som strækker sig udover kl. 17, får du 3 timers afspadsering for hver 37 timer der er arbejdet i tidsrummet.

Arbejde om aftenen og nat (gældende for kommunalt ansatte)
Som følge af den ny arbejdstidsaftale på det socialpædagogiske område, er den tidligere 37/3 aftale ændret. Den hedder nu 8,11%, hvilket betyder, at der optjenes 8,11% afspadsering for aften- og natarbejde. Det betyder at man som studerende få 8,11% afspadsering for alle timer mellem 17-06. De 8,11% er en sats som er udregnet efter en omkonvertering af det tidligere 37/3 tillæg.

Arbejde på søndage og helligdage
Alle de timer, du arbejder på søndage eller helligdage giver et tillæg på 50%,det betyder at en time, tæller som 1,5 time. Altså får du en halv times afspadsering for hver time, du arbejder på disse dage.

Planlagt afspadsering
Har du mange timer på de skæve tidspunkter (aften/nat/søn- og helligdage), skal timerne til afspadsering regnes ind i vagtskemaet og afholdes som hele fridage. Denne måde at tilrettelægge arbejdstiden på er almindelig for de ansatte pædagoger på specialområdet. Generelt gælder det, at timerne skal afspadseres.

Som medlem af PLS kan du altid kontakte os, for at få mere information og personlig rådgivning.

pls meld dig ind 2015 blue

Meld dig ind i Danmarks bedste studieorganisation

For kun 99 kr om måneden får du: Fagblade + Personlig rådgivning + Fagligt fællesskab + Billige Forsikringer + Kurser + Rabatkort + og meget mere...

MELD DIG IND

feedback
feedback